تاریخ امروز16 اردیبهشت 1400

دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی زیبایی در بسیاری از کشورها یک تخصص مجزا است و به زیباسازی طرح لبخند میپرازد. در ایران این رشته به همراه دندانپزشکی ترمیمی توسط متخصص ترمیمی و زیبایی دندان انجام داده می شود. تخصصی ترمیمی و زیبایی دندان اقداماتی مانند نصب ونیر (لمینت دندان، ونیر کامپوزیت)، بلیچینگ دندان، انواع جراحی لثه و … را به منظور اصلاح طرح لبخند برای مراجعان انجام می دهد.