قیمت دندان مصنوعی در سال ۱۴۰۱ چه قدر است؟ (تخفیف ویژه)