هزینه دندان مصنوعی در سال 1402 (هزینه ارزان ترین دندان مصنوعی)