هزینه دندان مصنوعی در سال 1403 (هزینه ارزان ترین دندان مصنوعی)