هزینه کشیدن دندان (جدیدترین قیمت های ۱۴۰۱ همراه با تخفیف ویژه)